Uw tuin opruimen – waar naartoe met uw afval?

Bij het opruimen of het aanleggen van uw nieuwe tuin, komt er vaak heel wat groenafval aan te pas. Groenafval kan worden omschreven als een verzamelnaam voor al het afval dat voorkomt uit de tuin. Bij de meeste containerparken wordt dit groenafval vaak opgesplitst in verschillende containers voor de soorten groenafval te onderscheiden, maar dit is afhankelijk bij welk containerpark u kiest te gaan. U kunt natuurlijk ook zelf uw groenafval verwerken aan de hand van een compostvat, maar als u met grote hoeveelheden zit door een tuinopruiming, is dit vaak niet de best mogelijke oplossing. Een containerpark kan u doorgaans verder helpen met uw groenafval. Daarnaast is het ook altijd de mogelijkheid om een container te huren. Neem contact op met een containerpark die deze dienst verleend en vraag naar mogelijke informatie.

© Pixabay.com

Wat is er toegelaten en wat is niet toegelaten in een containerpark?

Het is aan te raden om de juiste types groenafval de sorteren, onder deze noemer vallen types afval zoals bladeren, fijn snoeisel, grasmaaisel, onkruid, siergrassen en snoeihout of boomstronken. Het is absoluut niet toegelaten om andere types afval ook bij het groenafval te deponeren. Aarde en zand mogen bijvoorbeeld niet gemengd worden met groenafval. Doe uw lokaal containerpark een plezier en sorteer daarom altijd correct uw afval.

© Pixabay.com

Welk containerpark is gepast?

U kunt al uw groenafval afvoeren naar een vergunde composteerinstallatie, een privécontainerpark, gemeentelijk containerpark, of een container huren voor grote hoeveelheden. Deze instellingen voeren op hun beurt het groenafval af naar een vergunde composteerinstallatie, of herwerken het afval naar herbruikbare materialen zoals boomschors. Het is altijd aan te raden om de prijzen te vergelijken van de verschillende containerparken en ook om na te gaan of de zone waarin het groenafval wordt gedeponeerd al dan niet gratis is. Wij raden ook af om uw tuinafval zomaar te dumpen, ongeacht de hoeveelheid, want dit is een strafbaar feit en kan voor een GAS-boete zorgen.

U kunt als bedrijf of particulier telkens terecht bij uw lokaal containerpark voor al uw afvalbehoeften. Als particulier doet u best op voorhand een aanvraag of uw afval al dan niet kan verwerkt worden op een gemeentelijk containerpark. Indien niet doet u beter beroep op een privécontainerpark.