Brandwerende materialen in de bouw

Brandpreventie is een belangrijk onderdeel bij de bouw van woningen en gebouwen. Het Bouwbesluit geeft hiervoor richtlijnen die er voor moeten zorgen dat de kans op brand en uitbreiding van brand wordt beperkt. Het zogeheten brandwerend werken betekent dat de hoofddraagconstructie brandwerend is en dat gebouwen zodanig opgedeeld worden zodat een brand niet kan uitbreiden.
Bij het compartimenteren wordt gebruik gemaakt van brandwerend plaatmateriaal voor wanden, vloeren en plafonds.

© Pixabay.com

Brandwerendheid en brandvertraging

Bij brandpreventie zijn er twee termen die veelal gebruikt worden, namelijk brandwerendheid en brandvertraging. Bij brandvertraging wordt gekeken in hoeverre het materiaal reageert op brand. Hoe snel gaat de ontbranding en de vlamverspreiding en hoe intens is de rookontwikkeling. Materialen kunnen ingedeeld worden in een brandklasse die varieert van ‘onbrandbaar’ en ‘bijzonder brandbaar’. Naast de brandbaarheid geeft de klasse ook de rookontwikkeling en druppelvorming aan. De brandklasse loopt van A1 t/m F, waarbij A1 het hoogst haalbare is en F het laagst.

Tegenhouden van een brand

Bij brandwerendheid gaat het om het tegenhouden van een brand. Hierbij wordt de branddoorslag beoordeeld. Brandwerendheid wordt uitgedrukt in minuten. Een hoge brandwerendheid is 120 minuten.

Voor kantoorgebouwen en appartementencomplexen worden eisen gesteld aan vooral de brandwerendheid. Voor woningen geldt die eis niet, maar is het een advies. Dit betekent dat brandwerende platen aan hoge eisen moeten voldoen en dat doen slechts enkele. Promat levert materialen die voldoen aan strenge eisen.

Platen van Promat

Promatect H en Promatect 100 zijn veel gebruikte brandwerende platen waarbij de H-variant een steenachtige plaat is dat opgebouwd is uit calciumsilicaten, cement en toeslagstoffen. Het wordt gebruikt voor het beschermen van stalen en betonnen draagconstructies en voor het realiseren van wand-, schacht- en plafondconstructies. Het materiaal is niet alleen onbrandbaar, maar ook vochtbestendig en isolerend. Het materiaal laat zich gemakkelijk bewerken, is uitermate sterk en stootvast.

© Pixabay.com

Promatect 100

Promatect 100 is een calciumsilicaatplaat met een gipsmatrix. Het heeft een glad oppervlak en is lichtgrijs van kleur. Vooral geschikt voor het bekleden van wanden, plafonds en dakaansluitingen. Ondanks het geringe gewicht is het een sterk materiaal. Ook dit materiaal is onbrandbaar en geschikt voor brandwerend compartimenteren.

In particuliere woningen gelden andere maatstaven. Dikwijls wordt er gebruik gemaakt van gipsplaten met een hoge brandwerendheid, brandvertragend spaanplaat en MDF of cementgebonden spaanplaat.